Doe de scan

“Is mediation iets voor mij? Doe de vrijblijvende scan om daar achter te komen!

Doe de scan
In besturen van (politieke) organisaties kan het er soms zo heftig aan toegaan dat men niet meer toekomt aan het eigenlijke werk. Het organisatiebelang  legt het af tegen andere (vaak persoonlijke) belangen. Het inzetten van mediation kan dan een noodzakelijke stap zijn om een oplossing voor het conflict te vinden.  Lees meer
De relatie tussen burger en overheid laat te wensen over. Het gebrek aan vertrouwen uit zich steeds vaker in conflicten van allerlei aard: van bezwaar tegen het weigeren van een vergunning voor een dakkapel tot weerstand van een wijk tegen de komst van een moskee. Lees meer
Een arbeidsconflict kan iedereen overkomen, dat niet alleen persoonlijke, maar ook voor de organisatie gevolgen kan hebben.  Wanneer er sprake is van ziekteverzuim of van (dreigend) ontslag kan mediation een goede mogelijkheid voor een oplossing bieden. Lees meer
Mediation is een manier van conflictbemiddeling, waarbij de mediator de betrokken partijen helpt een oplossing voor hun conflict te vinden, waar ze beiden achter kunnen staan. De mediator stelt zich onafhankelijk en onpartijdig op en faciliteert de partijen om er samen uit te komen.

Mediation kan alleen van start gaan als alle betrokken partijen dat zelf willen. Mediation is met andere woorden vrijwillig en kan niet worden opgelegd, ook niet door de rechter.

Mijn passie om mediator te zijn komt voort uit mijn vaste en diepe overtuiging, dat samenwerking en verbondenheid tussen mensen per definitie meer bijdragen aan een “gezonde samenleving” dan tweespalt en voortdurende strijd. Conflicten horen bij het leven en kunnen ruimte voor nieuwe verhoudingen en inzichten bieden. Maar ruzies kunnen ook tot ernstige en langdurige verstoringen van (persoonlijke) relaties leiden. Lees meer

Voordelen voor u

  • Snelheid: geen langdurige trajecten, maar na 2 á 3 sessies is er duidelijkheid
  • Kostenbeheersing: mediation is stukken goedkoper dan de gang naar de rechter
  • Vertrouwelijkheid en beslotenheid: alles wat tijdens de mediation over tafel komt blijft binnenskamers. U kunt dus vrijuit praten.
  • Informeel: mediation is geen juridische procedure, maar gaat primair om het contact tussen partijen te herstellen
  • Actieve rol van partijen: anders dan bij de rechter zoeken de partijen met hulp van de mediator samen naar een oplossing.
  • Win -win resultaat: als u er samen met de andere partij uitkomt, dan zijn er alleen maar winnaars!